Bank inspiracji

Inicjatywa Teach for America (TFA) zrodziła się pod koniec lat 80 XX w. Jej współzałożycielka Wendy Kopp, absolwentka Princeton Uniwersity w grudniu 1989 roku, zebrała ok 100 studentów z różnych uczelni, gotowych wziąć udział w pierwszej edycji TFA.

Studenci z różnych dziedzin nauki po ukończeniu studiów, przez okres dwóch lat, uczą przedstawicieli uboższych społeczności w celu eliminowania nierówności edukacyjnych.

Początkowo przedsięwzięcie kierowane było do dzieci i młodzieży, lecz z czasem w program włączone zostały mniejszości etniczne oraz seniorzy.

W roku szkolnym 2012-2013 ponad 10 tysięcy studentów ochotników uczyło ok 750 tysięcy uczniów.

W roku 2007 założenia idei TFA zostały przeniesione do programu Teach for All, który wdrażany jest w 45 państwach tj.: Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Bangladesz, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Kolumbia, Dania, Ekwador, Estonia, Francja, Niemcy, Ghana, Haiti, Indie, Izrael, Japonia, Litwa, Łotwa, Malezja, Meksyk, Nepal, Nowa Zelandia, Panama, Peru, Filipiny, Katar, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Urugwaj.

www.teachforamerica.org
Źródło: https://www.teachforamerica.orgŹródło: https://www.teachforamerica.org

Więcej informacji na:
https://www.teachforamerica.org

Duńska fundacja zatrudnia pracowników z lekką postacią autyzmu, najczęściej z syndromem Aspergera, którzy są w stanie normalnie funkcjonować, ale źle radzą sobie w nowym otoczeniu, w nieoczekiwanych sytuacjach i w obecności nieznanych osób. Z tego powodu często wypadają z normalnego systemu edukacji, który wymaga zdawania stresujących egzaminów. W warunkach stworzonych w Specialisterne - przy zminimalizowanym stresie, niewielkiej zmienności zadań, w przewidywalnym otoczeniu – zatrudnione osoby są bardzo wydajne, niezwykle rzadko popełniają błędy i szybciej niż przeciętnie rozwiązują problemy.

Obecnie Specialisteren funkcjonuje w ok 13 państwach na całym świecie.

Osoby dotknięte autyzmem zapraszane są do współpracy nie tylko w branży IT.

Specialisterne Australia, w ramach współpracy z SunPork Farms uruchomiła pilotażowy program Autism and Agriculture, którego celem jest rozwój ścieżki zawodowej dla osób dorosłych z autyzmem, w zakresie opieki nad zwierzętami.

specialisterne.com

Więcej informacji na:
http://specialisterne.com

Dr Frank Hoffman, niemiecki ginekolog, wymyślił innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie profilaktyki raka piersi. Jednocześnie tworząc unikalne miejsca pracy dla niewidomych. Lecząc od lat kobiety chore na raka piersi, wpadł na pomysł, by w profilaktyce wykorzystać nadzwyczajne zdolności osób niewidomych. Obdarzonych wyjątkowo wyczulonym dotykiem, a dzięki temu mogących wyczuć w piersi nawet bardzo małe guzy, których z reguły nie jest w stanie zidentyfikować podczas rutynowego badania lekarz ginekolog. W tym wypadku umiejętności "niepełnosprawnych" okazują się talentem ratującym życie.

www.discovering-hands.de
Źródło: http://www.discovering-hands.de/en/

Więcej informacji na:
http://www.discovering-hands.de

W 2008 roku Boston Consulting Group oraz Fundacja (BMW) Eberhard von Kuenheim stworzyli inicjatywę JOBLINGE, model współpracy sektora prywatnego i publicznego wraz z wolontariuszami, aby lepiej przygotować młode osoby w Niemczech do wejścia na rynek pracy.

Inicjatywa JOBLINGE w postaci 6 miesięcznego programu skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 15 i 24 lat, dla których mało prawdopodobne jest znalezienie pracy na własną rękę. Dla 30% uczestników Joblinge niemożliwym było znalezienie pracy w przeciągu 3- 5 lat a ich średnia wieku wynosiła 20 lat. Ponad 60% to dzieci imigrantów lub uchodźców. 70% pochodzi z rodzin, które już są zależne od opieki społecznej, a niektóre nawet pochodzą środowisk przestępczych.

Inicjatywa opiera się przede wszystkim na: 1. Praktycznym doświadczenia od pierwszego dnia, 2. Indywidualnym mentoring i wsparcie, 3. Wspólne zobowiązanie wszystkich uczestników.

Każdy sektor odgrywa aktywną rolę. Sektor publiczny odpowiada za kwestie finansowe programu oraz docieranie do bezrobotnej młodzieży. Partner z sektora prywatnego oferuje staż lub pracę. Dla firm uczestniczących partnerstwo zapewnia dwie korzyści: dostęp do nowych pracowników, którzy są wspierani i szkoleni oraz możliwość realizacji działań CSR. Wolontariusze z organizacji partnerskich oraz lokalnej społeczności – sektor ngo, świadczą usługi doradcze czy szkoleniowe. Partnerstwo ma możliwość współpracy także z instytucjami kultury i fundacjami. Współpraca międzysektorowa ma kluczowe znaczenie, zarówno jako źródło szkoleń, doświadczeń i pracy oraz jako sposób na zaoferowanie młodzieży profesjonalnej sieci współpracy, do której w przeciwnym razie nie miałyby dostępu.

Źródło: http://www.gonder.de/en/company/social-commitment/

Więcej informacji na:
https://joblinge.de/meta-navigation/english-overview

Pierwszy Uniwersytet Latający, zwany Babskim, utworzony w 1882 roku w Warszawie był konspiracyjną organizacją oświatową, w ramach działalności której kształciły kobiety, dla których edukacja na poziomie uniwersyteckim była niedostępna. Przyczyną niedopuszczania pań do wyższych uczelni było poza formalnym zakazem prawnym, zakorzenione w narodzie zacofanie światopoglądowe. Nazwa wywodzi się od braku stałej siedziby i permanentnych zmian miejsca wykładów. Na początku w zajęciach uczestniczyły tylko kobiety choć z czasem wysoki poziom wykładów przyciągnął także mężczyzn.

Uniwersytet Latający przez dwadzieścia lat istnienia wykształcił około pięciu tysięcy kobiet, jedną z nich była późniejsza noblista - Maria Skłodowska-Curie.

W drugiej połowie marca 2015 r. ruszyła nowa edukacyjna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych – Latający Uniwersytet Śląski. W ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego wykładowcy z uczelni i trenerzy Uniwersytetu Śląskiego przygotowują nowoczesne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów na poszczególnych etapach kształcenia. Podczas spotkań z naukowcami UŚ młodzi adepci nauki mają okazję przekonać się, że nauka może być fascynującą przygodą rozwijającą zainteresowania i pasje. Poza wykładami w ofercie Latającego Uniwersytetu Śląskiego znajdują się warsztaty, pokazy chemiczne i eksperymenty biologiczne. Nie brakuje również lekcji z wykorzystaniem przenośnego laboratorium przyrodniczego.

www.us.edu.pl/latajacy-uniwersytet-slaski

Więcej informacji na:
http://miastospoleczne.pl/organization?id=15
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lataj%C4%85cy
https://www.us.edu.pl/latajacy-uniwersytet-slaski

Ruch Anonimowych Alkoholików (AA) został zapoczątkowany przez przypadkowe spotkanie dwóch alkoholików siedzących w barze przy whisky z lodem. Zauważyli, że podczas wspólnej rozmowy żaden z nich nie tknął wówczas alkoholu. Zrozumieli, że łatwiej jest nie sięgnąć po alkohol, gdy na przeciw siedzi człowiek z podobnym problemem, któremu staramy się pomóc. Alkoholicy w wielu przypadkach wiedzą więcej na temat problemów związanych z trzeźwieniem niż terapeuci. Każdy alkoholik po skończonej intensywnej terapii początkowej musi zacząć sobie radzić bez pomocy lekarza, czy psychologa. Musi zacząć żyć normalnie. W tym właśnie najlepiej pomaga wspólnota AA, w której znaleźć można wsparcie innych niepijących alkoholików i skorzystać z ich doświadczeń. Mogą doradzić, co zrobić w sytuacji, kiedy na przyjęciu ktoś zaproponuje alkohol.

W towarzystwie drugiego niepijącego alkoholika można też bezpieczniej pójść do restauracji, czy pubu i powstrzymać się od picia.

Dostęp do grupy jest łatwy i dyskretny. Wspólnota pomaga ludziom trzeźwiejącym za darmo. Nie trzeba się rejestrować w żadnej przychodni, nie trzeba czekać na specjalistę. Ruch AA rozrasta się, powstają nowe wspólnoty, które od końca lat 30 XX wieku stosują te same 12 kroków do trzeźwości.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Anonimowi_Alkoholicy

Więcej informacji na:
http://www.aa.org.pl/fundacja/pap.htm
http://aa24.pl/pl/12-krokow-aa

Specjalnie zaprojektowane sztućce i naczynia z myślą o osobach cierpiących na demencję i chorobę Alzheimera. Zestaw naczyń posiada unikalne cechy, które przez kilka lat poddawane były badaniom i testom. Rezultatem są:

  • odpowiednio wyprofilowane miski, które nie wymagają już przechylania; posiadające niebieski kolor wnętrza, umożliwiający odróżnienie jedzenia od dna naczynia,
  • sztućce dostosowane do naturalnego chwytu ręką, ułatwiające nabieranie pokarmu oraz ograniczające rozlewanie płynów czy rozsypywanie jedzenia

Zarówno miski jak i kubki są wykonane z plastiku z gumowymi spodami, stabilizującymi odłożenie przedmiotu.

Dzięki temu osoby chore znów mogą cieszyć się spożywaniem posiłków, a przez to chętniej jedzą.

Źródło: https://www.indiegogo.com/projects/eatwell-tableware-for-people-with-special-needs#/

Więcej informacji na:
https://www.indiegogo.com/projects/eatwell-tableware-for-people-with-special-needs

Budżet partycypacyjny (także obywatelski) – demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego.

Badania, a także praktyka miast korzystających z tej formy demokracji uczestniczącej wskazują, że skutkuje on wyższą jakością życia, zwiększonym zadowoleniem z usług publicznych, większą przejrzystością i wiarygodnością władz publicznych, większym udziałem w życiu publicznym (szczególnie osób wykluczonych), a także edukacją obywatelską.

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto Alegre już w roku 1989. To coroczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym tysiące mieszkańców miasta decyduje, jak wydawać część tamtejszego budżetu miejskiego.

W Polsce pierwszym miastem, które uruchomiło inicjatywę budżetu obywatelskiego był Sopot, który od 2011 roku rokrocznie zaprasza mieszkańców do składania pomysłów w dziedzinie rozwoju miasta.

Źródło: http://www.kety.pl/Budzet-Obywatelski-na-rok-2015-Punkty-do-glosowania-288.html

Więcej informacji na:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_partycypacyjny

Aconchego Program opiera się na łączeniu i integrowaniu przedstawicieli różnych pokoleń.

Portugalska fundacja Porto Social Fundation oraz Academic Federation of Porto, które od 2004 roku wspierają inicjatywę polegającą na kwaterowaniu studentów w mieszkaniach seniorów.

Seniorzy udostępniają studentom pokój, z kolei studenci pomagają seniorom przezwyciężyć samotność i izolację. Wprowadzenie pośrednika pozwala dopasować możliwości i oczekiwania obu stron oraz zbudować między nimi zaufanie.

Program, na pierwszy rzut oka, posiada wpływ na wzajemnie odległe środowisko seniorów oraz młodych ludzi, stwarzając relację win-win.

Więcej informacji na:
http://www.socialinnovationexchange.org/categories/read/aconchego-program

Belgijska organizacja uczy bezrobotnych i inne osoby wykluczone, jak prowadzić miejski ogród czy farmę, dostarczać zdrowe jedzenie i zarabiać tym na życie. Dodaną wartością tych działań jest współtworzenie ładu przestrzennego lokalnych społeczności i wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenia.

Inicjatywa w liczbach:

  • rolnictwo miejskie mogłyby dostarczyć 6000 bezpośrednich miejsc pracy w Brukseli,
  • dodatkowe 1500 miejsc pracy w zatrudnieniu pośrednim (dystrybucja, zarządzanie odpadami, szkolenia lub zdarzenia).

Projekt ten ma na celu zapewnienie szkoleń i doradztwa dla osób bezrobotnych, które poprzez udostępnione powierzchnie w mieście np. płaskie dachy, będą w stanie utrzymać się z uprawianych warzyw oraz ziół.

Źródło: http://www.abattoir.be/en/abattoir-s-urban-farm-pilot-project

Więcej informacji na:
https://vimeo.com/97038489

Projekt „Akcja Inkubacja” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.